บริการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร นาโนเทคโนโลยี รับรองหายขาด 100% ไม่ใช้สารเคมีพิษ ปลอดภัยต่อลูกหลาน
การกำจัดปลวก จะปลอดภัยต่อชีวิตเพราะไร้สารพิษ

ไม่หายยินดีคืนเงิน

เลขที่ 3 อาคารแสงถิ่นไท ลาดพร้าว 111 บางกะปิ กทม.10240 contact@nanowhite.org
โทร.02
734 2999 // 02 734 2181 - 4 // fax : 02 734 2190 : 086 104 4410 *&* 086 342 0115


ปลวก แมลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชนและรัฐบาล
บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในธุรกิจบริการ
ด้านการป้องกันกำจัดปลวกและ แมลงรบกวน อื่นๆ เช่น มด
แมลงวัน แมงสาบ เห็บ หมัด เรือด หนู ตะขาบ แมงป่อง


บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทให้ บริการด้าน
การป้องกัน กำจัดปลวก แมลงสาบ โดยไม่ใช้สารเคมี และกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
 โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร สามารถกำจัด
ปลวกได้ผล 100 % ปราศจากสารตกค้างใดๆ เพื่อนำเสนอบริการ
ป้องกันปัญหา ดังกล่าว โดยทีมงานที่มากด้วยความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ซึ่งบริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพในงานบริการโดย
ให้ความสำคัญของผู้บริโภคเป็นหลักและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับผู้บริโภค

ด้วยปัจจุบัน วิทยาการ NANOTECHNOLOGY ได้พัฒนาขึ้นใน
โลกและเป็นที่ยอมรับในอนาคตว่าจะมีบทบาทสำคัญในทุกวิทยาการ
เช่น วิทยาการการแพทย์วิทยาการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย
รวมถึงวิทยาการการกำจัดปลวก และ แมลง ระบบ NANOWHITE NANOTECHNOLOGY
ในการพัฒนาสมุนไพร ซึ่งมี คุณสมบัติ
ทำให้ โปรโตซัว ในปลวกงานไม่สามารถสร้างน้ำย่อยอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ เป็นผลให้ปลวกงานตายในที่สุดเนื่องจากขาดอาหาร
และไม่สามารถนำอาหารไปที่รังปลวก ปลวกจะตายหมด

ด้วยระบบของ NANOWHITE เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นระบบที่ปลอดภัย เนื่องจากใช้ NANO TECHNOLOGY
ในการพัฒนาสมุนไพร จึงปลอดภัย เพราะไม่ใช่สารพิษ
โดยทั่วไป ในการกำจัดปลวกและแมลง จะใช้สารพิษอันตราย
ซึ่งมีผลต่อร่างกาย เช่น .
โรคทางเดินหายใจ, ระบบภูมิคุ้มกันล้มเหลว, เป็นหมัน, ไมเกร็น,
มะเร็ง, ความจำเสื่อม เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ไม่มีกลิ่นจนต้องเป็นกังวล และ รำคาญ

ไม่มีสารพิษตกค้างในบ้านคุณ เป็นระบบกำจัดปลวก มาเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมา หลายครั้ง ในการกำจัดปลวก เป็นระบบที่ ไม่ต้องเจาะพื้น เจาะกำแพง จนทำให้เกิดความเสียหายและไม่น่าดู เป็นระบบที่กำจัดปลวกทันที ไม่ต้องนำเหยื่อเยื่อไม้ มาล่อ


www.nanowhite.org copyright all right reserve 14 Feb.2008